Precision Machine Parts Poland

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

 

„To ludzie tworzą firmę” – zgodnie z tą zasadą inwestujemy w ich rozwój.

 

Oferujemy udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez najlepsze firmy polskie i zagraniczne. Nasi pracownicy biorą udział w targach, seminariach i konferencjach.

 

PMP Poland Sp. z o.o. wspiera również aktywną postawę pracowników w zakresie własnego rozwoju, oferując dofinansowanie studiów i nauki języków obcych a w szczególności języków: niemieckiego i angielskiego.

 

Wspieramy także pasje naszych pracowników. Wsród załogi mamy zdeklarowanych piłkarzy, maratończyków, alpinistów oraz tenisistów. Szukamy kolejnych.

 

Zapewnienie odpowiedniego rozwoju kadr to także dbanie o właściwe relacje z placówkami edukacyjnymi z terenu Radomia i okolic. W 2002 roku PMP Poland Sp. z o.o. podjęła współpracę z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (dawna Politechnika Radomska). Dzięki temu powstała na uczelni jedna
z najnowocześniejszych w Polsce pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, której proces dydaktyczny wspierają również pracownicy naszej firmy. Współpracujemy także w zakresie praktyk wakacyjnych oraz kilkumiesięcznych staży przemysłowych, które odbywają się w naszym zakładzie produkcyjnym.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu, Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu, Zespół Szkół Zawodowychnr im. mjr. H.Dobrzańskiego oraz Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach to kolejne placówki, które w ramach współpracy kierują uczniów na praktyki lub „Dni przedsiębiorczości”.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci wyżej wymienionych szkół znajduje zatrudnienie w naszej firmie.